شماره‌ی ثبت35/2
نام سندحسابداري ميانه 1 بر اساس استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.2
مؤلفايرج نوروش و همكاران
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرباختر - طيف نگار
سال انتشار89 3
وضعیت ظاهری
شابک964-95055-7-1
رده‌بندی کنگرهhf 5681/ح5ن87
رده‌بندی دیوئی657/72
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت98000 ريال