شماره‌ی ثبت434/1
نام سندحسابداري مديريت پيشرفته- ج.1
مؤلفحسن همتي - هدي همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-374-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت250000