شماره‌ی ثبت433
نام سند101 نكته و سوال حسابداري مديريت پيشرفته
مؤلفعبداله زاده آراد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1393 3
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-302-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت135000