شماره‌ی ثبت431
نام سندخود آموز هزينه يابي
مؤلفآر مك انتگارت وجي تاونزلي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرشباويز
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت1600