شماره‌ی ثبت314/3
نام سندفلسفه اخلاق - اخلاق حرفه اي كسب و كار اخلاق حرفه اي حسابداري- ج.3
مؤلفرمضانعلي رويايي و علي اكبر رمضاني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردالاهو
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک978-964-155-368-7
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت150000 ريال