شماره‌ی ثبت264
نام سندشب خاطره
مؤلفمجتبي عابديني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرانتشارات سوره مهر
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت