شماره‌ی ثبت260
نام سندلايق عشق
مؤلفمريم ضمانكي يار
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرنشر موعود
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت