شماره‌ی ثبت353/5
نام سندمباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.5
مؤلفمصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
سال انتشار1388 شهريور
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-34-7
رده‌بندی کنگره548ع 2 ف/5565hf
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ3
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت60000