شماره‌ی ثبت209
نام سندتقوا و پارسايي در نهج البلاغه
مؤلفمسلم قلي پور تهراني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردفتر برنامه ريزي امور فرهنگي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت