شماره‌ی ثبت208
نام سندحليت القران2
مؤلفسيد محسن موسوي بلده
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسازمان تبليغات اسلامي
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت