شماره‌ی ثبت207
نام سندقران شناسي
مؤلفالياس كلانتري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشربيان
سال انتشار1362
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت