شماره‌ی ثبت206
نام سندچگونگي عقيده و توحيد
مؤلفمحمد اسدي گرمارودي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسپهر
سال انتشار1361
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت