شماره‌ی ثبت205
نام سندعرفاي اسلام
مؤلفرينولد الن نيكسون
مترجمماهدخت بانو همايي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر هما
سال انتشار1364
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت