شماره‌ی ثبت203
نام سندولايت فقيه و انتظار
مؤلفبسيج فرهنكيان
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشربسيج فرهنكيان
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت