شماره‌ی ثبت202/2
نام سندبركت انديشه- ج.2
مؤلفبنياد بركت
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرتكوير
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت