شماره‌ی ثبت199
نام سندتفسير قران كريم
مؤلفمحسن قرائتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت