شماره‌ی ثبت197
نام سندكلام -عرفان-حكمت عملي
مؤلفاستاد شهيد مرتضي مطهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرصدرا
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت