شماره‌ی ثبت196
نام سنداخلاق حرفه اي در تمدن ايران و اسلام
مؤلفاحد فرامرز قرا ملكي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرپزوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت