شماره‌ی ثبت194
نام سندگنجينه اداب اسلامي
مؤلفمحمدرضا و محسن اشتياني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرموسسه نشر زهير
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت