شماره‌ی ثبت192
نام سندعلل قيام حضرت امام حسين
مؤلفدكتر محسن شفائي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرحيدري
سال انتشار1368
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت