شماره‌ی ثبت190
نام سندپله پله تا ملاقات خدا
مؤلفدكتر عبدالحسين زرين كوب
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات علمي فرهنگي
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت