شماره‌ی ثبت257
نام سندبا من بمان
مؤلفنسرين ثامني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرچكاوك
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت