شماره‌ی ثبت188
نام سندبصيرت سياسي
مؤلفسازمان بسيج فرهنگيان
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسازمان بسيج فرهنگيان
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت