شماره‌ی ثبت184
نام سندادعيه و اداب حرمين شريفين
مؤلفمركز تحقيقات حج
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرموسسه فرهنگي مشعر
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت