شماره‌ی ثبت182
نام سندصحيفه انقلاب
مؤلفامام خميني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت