شماره‌ی ثبت179
نام سندولايت فقيه
مؤلفامام خميني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشركاوه
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت