شماره‌ی ثبت177
نام سندبايسته هاي حكمراني
مؤلفايت اله عباس كعبي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت