شماره‌ی ثبت176
نام سندصحيفه كاظميه
مؤلفسيد محمدرضا غياثي كرماني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسروش
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت