شماره‌ی ثبت428/2
نام سندحسابداري صنعتي 3- ج.2
مؤلفجمشيد اسكندري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرحفيظ
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک978-964-8623-03-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت70000