شماره‌ی ثبت434/2
نام سندحسابداري مديريت پيشرفته- ج.2
مؤلفحسن همتي - هدي همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-374-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت250000