شماره‌ی ثبت163/2
نام سندوحدت عالم انساني- ج.2
مؤلفمحمود سمندري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات رايا
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت