شماره‌ی ثبت163/1
نام سندوحدت عالم انساني- ج.1
مؤلفمحمود سمندري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات رايا
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت