شماره‌ی ثبت162/1
نام سندسه استانه نشين- ج.1
مؤلفدايا جينيس الن
مترجمرضا رضايي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر ني
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت