شماره‌ی ثبت476/7
نام سندكنترل داخلي چارچوب يكپارچه-- ج.7
مؤلفپوريا نسب كيان مهام
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد9
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت