شماره‌ی ثبت160
نام سندخدمت از ماست
مؤلفبهزاد دانشگر
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمركز حفظ ارزشهاي دفاع مفدس
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت