شماره‌ی ثبت157
نام سندمعرفت ديني
مؤلفسازمان عقيدتي سپاه
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسازمان عقيدتي سپاه
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت