شماره‌ی ثبت154
نام سندبينش مطهر
مؤلفسيد محمد صالح هاشمي گلپايگاني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات مكتب صادق
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت