شماره‌ی ثبت402/2
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول ج.2
مؤلفسورن آبنوس
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1388 20
وضعیت ظاهری
شابک964-6327-15-13-3
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9 ا2
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت88000