شماره‌ی ثبت323
نام سندراهنماي زبان تخصصي حسابداري
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1384 اول
وضعیت ظاهری
شابک964-6266-59-2
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت10000