شماره‌ی ثبت427/2
نام سندحسابداري پيشرفته جلد دوم- ج.2
مؤلفرضا شباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-12-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت