شماره‌ی ثبت427/1
نام سندحسابداري پيشرفته جلد دوم- ج.1
مؤلفرضا شباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-12-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت