شماره‌ی ثبت426/1
نام سندحسابداري پيشرفته جلد اول صورت هاي مالي تلفيقي- ج.1
مؤلفشباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-12-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت450000