شماره‌ی ثبت425
نام سندحسابداري پيشرفته 1
مؤلفعلي نيا
مترجمكيومرث
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-0204
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت68000