شماره‌ی ثبت321
نام سنداخلاق حرفه اي كسب و كار اخلاق حرفه اي حسابداري
مؤلفرمضانعلي رويايي و علي اكبر رمضاني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفرهنگ
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک978-964-155-368-7
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت150000 ريال