شماره‌ی ثبت420
نام سندحسابداري ميانه 2
مؤلفمقدم - مشكي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-964-387-443-8
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت36000