شماره‌ی ثبت320
نام سندحسابداري منابع انساني
مؤلفمهدي صفرعلي پور رضا رضازاده كرماني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنرگس
سال انتشار1 پاييز 1390
وضعیت ظاهری
شابک978-964-04-7914-8
رده‌بندی کنگره/ص7ح 5 13905681hf
رده‌بندی دیوئی4/657
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت1090000 ريال