شماره‌ی ثبت416
نام سندحسابداري ميانه 1
مؤلفبزرگ اصل
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک978-964-8734-04-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت45000