شماره‌ی ثبت415
نام سندحسابداري ميانه 1
مؤلفدونالد اي - كي سو جري جي - وي گانت
مترجمعلي پارسيان احمد مدرس
موضوع اصلیحسابداري
ناشرآژنگ
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره964-7893-19-1
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000