شماره‌ی ثبت414
نام سندحسابداري ميانه 1
مؤلفعلي لعل بار
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشررادنگار
سال انتشار1388 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2818-49-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت52000