شماره‌ی ثبت413
نام سندحسابداري ميانه جلد اول صورت هاي مالي
مؤلفبزرگ اصل
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-8734-04-06
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000